2015-02-04

ТСА  финансира проекти за помагане на най-непривилегированите граждани на България

 

Trust-logo.png

 

 Краен срок за кандидатстване: текущ

ТРЪСТ ЗА СОЦИАЛНА АЛТЕРНАТИВА (ТСА) осигурява финансова помощ за проекти, които допринасят за прекъсване на порочния кръг на бедността в България, като помагат на най-непривилегированите граждани на страната да постигнат образователен и икономически успех. Дейностите са със специален фокус върху

ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. ТСА осигурява подкрепа в три основни направления: - ранно детско развитие – с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина; - образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище – с фокус върху подобряване на участието и ученето в училище и повишаване на броя на учениците, завършващи средно образование; - достъп до възможности за повишаване на доходите на хора от рискови групи, което включва

свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.

Повече информация и инструкции за кандидатстване: http://socialachievement.org/grants/apply-for-a-grant.html

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход