2014-12-03

Тръст за социална алтернатива (ТСА) финансира проекти срещу бедността

 

TSA logo BG_3.jpg

Краен срок за кандидатстване: текущ

ТСА осигурява финансова помощ за проекти, които допринасят за прекъсване на порочния кръг на бедността в България, като помагат на най-непривилегированите граждани на страната да постигнат образователен и икономически успех. Дейностите са със специален фокус върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. ТСА осигурява подкрепа в три основни направления:

- ранно детско развитие – с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина;

- образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище – с фокус върху подобряване на участието и ученето в училище и повишаване на броя на учениците, завършващи средно образование;

- достъп до възможности за повишаване на доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.

 

Повече информация на http://socialachievement.org/grants/apply-for-a-grant.html

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход