2015-10-14

Столична програма „Култура” 2016

 

sofiiska-obshtina.jpg

 

Срокове: 19 октомври – 17 ноември 2015 г.

НАПРАВЛЕНИЕ 1: „ТВОРЧЕСКА СОФИЯ“

Програма 1: „Сценични изкуства“

Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева. Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.

Програма 2: „Музика и танц“

Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева. Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.

Програма 3: „Визуални изкуства“

Обща прогнозна сума за програмата: 130 000 лева. Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 35 000 лв.

Програма 4: „Литература, издателска дейност, оперативна критика, културна периодика и превод“

Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева. Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 7 000 лв.

НАПРАВЛЕНИЕ 2: „КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“

Програма 5: „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата“

Обща прогнозна сума за програмата: 320 000 лева. Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 150 000 лв.

 НАПРАВЛЕНИЕ 3: „КУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ“

Програма 6: „Външна и вътрешна мобилност“

Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева. Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 5 000 лв.

 Програма 7: „Културни партньорства и копродукции“

Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева. Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 20 000 лв.

НАПРАВЛЕНИЕ 4: „КУЛТУРА НА ОБЩНОСТТА“

 Програма 8: „Активно участие”

Обща прогнозна сума за програмата: 75 000 лева. Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 5 000 лв.

 Програма 9: „Кино”

Обща прогнозна сума за програмата: 170 000 лева. Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: 40 000 лв.

Програма 10: “София – творчески град на киното (под  егидата на ЮНЕСКО)

Обща прогнозна сума за програмата: 150 000 лева. Максимална сума, която може да бъде отпускана по тази програма на един проект: до 20 000 лв.

Повече информация:

https://sofia.auslugi.com/unit/culture2016/section-454.aws

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход