2015-02-10

Стипендия за изследователи в колеж "Имре Кертес"  - Германия

 

zx500y290_2002779.jpg

 

Краен срок: 28 февруари 2015 г.

Kолежът "Имре Кертес" набира кандидати за стипендия за 2015/2016 учебна година за период от 12 месеца. От кандидатите се изисква да изпълнят научен проект, релевантен на изследователския профил на Колежа.
 
Одобрените кандидати ще работят в колежа и ще бъдат настанени в град Йена. Дългосрочните стипендии обичайно стартират през октомври или април.
 
Основните изследователски области са:
- война, насилие и натиск;
- държавност;
- модернизиране;
- интелектуални хоризонти;
- история и публична сфера.
 
Колежът предлага международна перспектива върху региона на Източна, Централна и Югоизточна Европа.
 
Кандидатите трябва да бъдат признати и дългогодишни специалисти по история на Източна Европа (и близки дисциплини) и да имат ясна ориентация към проекти, фокусирани върху Източна, Централна и Югоизточна Европа.
 
Размерът на стипендията варира от 3000 до 5000 евро месечно и се изчислява на базата на академичната степен на кандидата. Колежът ще предостави на одобрените напълно оборудвано работно пространство, изследователски сътрудници и ще спомогне за откриването на подходящи условия за настаняване в Йена.
 
Кандидатите трябва да представят:- автобиография;
- списък с публикации;
- предложение за проект (на английски език до 5 стр.);
- обосновка защо проектът е релевантен към изследователския профил на Колежа (до 2 стр.)
 
Подробности и апликационна форма на : http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=16&l=1

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход