2015-02-04

Стипендия The Global Good Fund за социални предприемачи

 

zx450y250_2457771.jpg

 

The Global Good Fund приема кандидатури от социални предприемачи за стипендиантска програма за 2016 г. Бъдещите стипендианти ще получат възможност да подсилят лидерските си умения и да ускорят личностното си развитие.

Изисквания към кандидатите:

- да целят да постигнат значими промени в индустрията, в която работят;

- предприятието, което ръководят, да бъде поне на една година и да има поне един служител на пълен работен ден освен кандидата;

- да са ангажирани изцяло с управлението на своето предприятие;

- да имат възможност да отделят до 15 месеца на стипендията, без да напускат работното си място;

- компанията им трябва да показва потенциал за растеж;

- компанията им да подобрява финансовата си устойчивост, като 50% или повече от бюджета ѝ се покриват от собствени приходи. Ако тази цел не е постигната все още, то тя трябва да бъде основен приоритет за кандидата и предприятието му;

- кандидатите да бъдат на възраст до 40 години.

Кандидатите трябва да попълнят предварителен въпросник с цел проверка дали отговарят на изискванията до 15 юни 2015, да изпратят видеозапис с максимална дължина до 3 минути, в който обясняват:

1) каква е била мотивацията им да учредят предприятието си;
2) бързо обяснение с какво се занимава предприятието;
3) разяснения защо кандидатът и предприятието могат да разрешат съответния социален проблем по-добре от всеки друг.

Повече информация за изискванията, процеса на кандидатстване и апликационна форма на 
http://www.globalgoodfund.org/apply/ 

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход