2014-12-03

RINKER’S CHALLENGE

 

RINKER_Center_logo.jpg

 

Новосъздаденият Център „Ринкър“ към Фондация „Помощ за благотворителността в

България“ обявява старт на програмата за предприемачи Rinker’s Challenge. Конкурсът е отворен до 31 декември 2014, а кандидатстването става с бизнес идея.

Могат да участват:

а/ индивидуални физически лица или екипи от хора, които не са обединени в юридическо лице;

б/ юридически лица, които са: търговски дружества, организации с нестопанска цел, читалища, кооперации, земеделски производители. 

Трите най-добри бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер до 20 000 лева всеки.

Краен срок: 31 декември 2014 г.

 

Повече информация  на   http://rinkercenter.org/

 

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход