2014-12-03

РЕЗИДЕНТНА ПРОГРАМА НА ЦЕНТЪРА ЗА СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО - ПЛОВДИВ

 

edno.jpg

Краен срок за кандидатстване: текущ

През годината един български и двама чуждестранни артисти пребивават в Пловдив. Всеки от тях работи в продължение на един месец в мултимедийна лаборатория. Участниците се селектират от сдружение "Изкуство днес". В лабораторията "Art Tоday Lab" се реализира проект в областта на електронните форми: инсталация, видео арт, 2D и 3D, звук, нет арт. Проектът се представя пред пловдивска публика в изложбените пространства на Центъра за съвременно изкуство – Пловдив или на други избрани от артиста места.

По време на престоя си артистите представят пред публика своята досегашна творческа дейност, както и етапи от проекта, който осъществяват в мултимедийната лаборатория.

Повече информация на  http://www.arttoday.org/site/bg/lab-bg.html#2

 

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход