2015-06-22

Репортери без граница обявяват стипендия за журналисти в Берлин

 

csm_rog__10_von_28__01_2346f8fb70.jpg

 

Краен срок: 30 юни 2015

В продължение на три месеца те ще пребивават в Берлин, Германия и ще имат възможността да погледнат на своята работа от различен ъгъл.
Изисквания за кандидатстване:
1. Кандидати могат да бъдат журналисти, които са подложени на заплахи или работят във  враждебна среда, като пряка последица от тяхната професионална дейност.
2. Кандидати могат да бъдат журналисти, които временно трябва да напуснат своите държави, за да избегнат преследвания.

3. Кандидатите да владеят английски или немски език.
4. Кандидатите да имат релевантен журналистически опит и да са с ясното намерение да се завърнат обратно в държавата си.
5. Те трябва да изпратят кратко описание на тяхната специфична работна ситуация и автобиография на адрес: auszeit@reporter-ohne-grenzen.de

Стипендията покрива разходи за път, настаняване в Берлин, джобни пари и безплатен градски транспорт. Стипендиантите могат напълно да се оттеглят от обществения живот, да използват времето за писане и размисъл или пък да изберат да се запознаят отблизо с политическия живот в Германия.

Повече информация на: https://www.reporter-ohne-grenzen.de/hilfe-schutz/auszeit-stipendium/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход