2015-08-18

Програма "Еразъм +" обявява конкурс

 

Erazmus .png

 

Национална покана за подаване на предложения за проекти по Ключова дейност 1, сектор Висше образование

 

Национална покана за кандидатстване по КД1, сектор "Висше образование" - Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави с краен срок за кандидатстване 24.09.2015г., 13:00 часа българско време.

 

Текстът на поканата е достъпен тук.

 

Електронен формуляр за кандидатстване тук.

 

Документите, които задължително се прилагат към формуляра за кандидатстване, може да намерите в публикуваната Национална покана, КД1, сектор Висше образование. 

 

Подробности и електронен формуляр за кандидатстване http://www.hrdc.bg/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-1-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-333

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход