2015-09-30

Национален фонд „Култура” обявява IІI сесия по програма „Мобилност”

 

cropped-topleft_logo22.png

 

Срок за кандидатстване:  28 Октомври 2015
Национален фонд „Култура" обявява IІI сесия на конкурс по програма за културни контакти „Мобилност" - програма за финансиране на участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство и посещения на чуждестранни мениджъри и програматори в областта на културата и изкуствата.

Конкурсът е за финансиране на:

– участия в международни, национални и локални културни форуми на представители на българската култура и изкуство;

– посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и изкуствата.

Трета сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на месец декември 2015 година до края на месец март 2016 г. включително.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15:00 ч. на 28.10.2015 г.

Документи за участие в конкурса се депозират лично  или от упълномощен представител в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (диск).

Документи за кандидатстване се приемат само от вторник до четвъртък между 11:00 и 15:00 ч. в стая 711 и 713 в Министерство на културата – гр. София, бул. „Ал.Стамболийски" № 17.

 
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА   

– Български физически и юридически лица с дейност в областта на културата (вкл. държавни, общински, неправителствени, частни);

Български юридически лица с дейност в областта на културата (вкл. държавни, общински, неправителствени, частни), представляващи чуждестранни физически лица, работещи в областта на културата, поканени за участие в културни събития в България (вж. условията долу).

Подробности  и формуляри за кандидатстване  http://ncf.bg/?page_id=69

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход