2015-09-29

Национален фонд „Култура” обявява конкурс по програма Автентичен фолклор

 

cropped-topleft_logo22.png

 

Срок за кандидатстване: до 27 Октомври 2015

Програма "Автентичен фолклор" - програма за подкрепа на проучването, опазването и популяризирането на традиционната българска култура и фолклор  е насочена към реализирането на проекти в следните насоки:

– Формиране и създаване на възможности за прилагане на собствен модел на информационна услуга в малкото населено място и/или село;

– Да поощри процеса на творческо общуване с нематериалното културно наследство на малките общини по оста на пространственото развитие на народната култура: територия-село-град-граница-чужбина и обратно;

– Да подкрепи създаването на устойчив, творчески разработен вътрешен информационен ресурс-портфолио за външно популяризиране и трансмисия на автентичното културно наследство.

Дейностите по проекта следва да бъдат планирани за осъществяване (включително приключване и отчитане) до края на месец юли 2016 г.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15:00 ч. на 27.10.2015 г.


КАКВО ПОДПОМАГА ПРОГРАМАТА

 Проекти, предвиждащи дейности за:

– Улесняване достъпа до културното пространство на истински живите традиции в малкото населено място/село в новото историческо време на информация и комуникация;

– Подобряване медийното и творческото обслужване на местното население в общуването му с близки и далечни, чуждестранни, нови и непознати ползватели;

– Създаване на нов формат публична информационна услуга в превод от български на чужди езици;

– Разширяване условията за информиран избор на предлагане и потребление на набор от местни и автентични културни дейности, оригинални практики, собствени услуги и продукти.

КАКВИ ПРОЕКТИ СЕ ПОДКРЕПЯТ ПРИОРИТЕТНО

 – Проекти, подкрепящи творческото начало;

– Проекти, включващи демонстрационни дейности за публично осведомяване;

– Проекти, които инициират устойчиви партньорства;

– Проекти, които предвиждат дейности за привличане и работа с младежи;

– С приоритет се ползват юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на села, както и градове с население до 5000 души, в Република България.

 КАКВИ ПРОЕКТИ НЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ

 – Проекти, дублиращи рутинната дейност на организацията;

– Проекти с общ и неиновативен характер;

– Проекти, които са подкрепени с финансови средства, отпуснати по програми на Европейския съюз.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

 – Юридически лица със седалище и адрес на управление на територията на Общинския център и/или членове на Националната селска мрежа, които към датата на подаване документите могат да докажат поне 3 години назад своето съществуване като правни субекти с опит и осъществени дейности в сферата на културата.

Подробности  http://ncf.bg/?page_id=257

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход