2015-02-02

Микро грантове за граждански зелени идеи

 

zeleni idei.jpg

 

Имате идея за зелен проект, който ще промени към по-добро света, в който живеем или поне едно малко, но важно за вас и хората около вас, кътче от него?

Освен това, за изпълнението на идеята ви трябват немного средства, защото вие сами или заедно със съмишленици сте мотивирани да го изпълните с много ентусиазъм и доброволни усилия. 
Само че парите не растат по дърветата, а финансиране за такъв малък проект или няма, или трябва да се отсече една гора  за хартия за всички документи при кандидатстване и отчитане на резултатите.

Тук на помощ идва “За Земята”, като ви предоставя 20 микро гранта до 1000 евро, за да осъществите идеята си.

Кой може да участва?

Граждани, неформални граждански групи и НПО; 
Не могат да участват щатни служители на “За Земята” и свързани с тях лица.

Какви са изискванията към проектите?

Можете да подавате всякакви идеи за еко проекти – няма ограничения, свободни сте да ни впечатлите. Идеята ви трябва да бъде в обществена полза.

Проектните предложения се представят в рамките на 3 страници (1800 символа на страница без интервалите). Не повече от 50% от средствата могат да се използват за покриване на разходи за човешки ресурси, което се отчита с граждански договори към “За Земята”. Проектните идеи (или завършен етап от по-голям проект) трябва да могат да бъдат изпълнени в рамките на бюджета и в срок. Кандидатите могат да подават проекти за по-малко от 1000 евро. В случай на проекти, които изискват повече средства. е необходимо да потърсите външно финансиране и да можете да убедите журито, че идеята ще бъде завършена успешно.

Как и до кога трябва да бъдат подадени идеите и какво се случва след това?

Попълнен формуляр с разписана идея и ориентировъчен бюджет се изпращат по електронна поща на konkurszazemiataorg до 10 февруари 2015г.

След оценка на идеите от специализирано жури, предствител(и) на избраните проекто-предложения ще бъдат поканени на интервюта  на 21/22 февруари в София или по скайп. Очакваме наградените проекти да бъдат оповестени до три дни след края на интервютата.

Подробности и формуляр за кандидатстване на: http://zazemiata.org/v1/Konkurs-Napravi-si-sam.500.0.html

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход