2015-08-18

ФРГИ обявява конкурс по програма „Знания за успех“ 2015-2016

 

znania za uspeh.png

 

Краен срок: 1 октомври 2015 г.

В конкурса могат да участват само училища за средно образование чрез своите училищни настоятелства.
Програмата ще подкрепи инициативи, насочени към предоставяне възможности за кариерно развитие и консултиране на ученици от горния курс на обучение или превръщане училищните библиотеки в място стимулиращо желанието за учене, ефективно усвояване на нови знания и подобряване представянето на учениците в учебния процес.
„Знания за успех“ 2015-2016 се организира от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и SAP Labs България за четвърта поредна година и има за цел да предостави нови възможности за образование, кариерно консултиране и развитие на младежи с ограничен достъп до финансов и образователен ресурс. До момента по програмата са подкрепени 24 училищни настоятелства, чиито проекти са достигнали до близо 15 000 ученици на възраст между 14 и 18 години от цялата страна

Подробности и документи за кандидатстване  http://www.wcif-bg.org/news.php?page=news&&id=2736&v=6

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход