2015-04-24

Изтича срокът за кандидатстване по проект „Студентски стипендии“

 

zx500y290_2002779.jpg

 

От 1 април 2015 г. започва кандидатстването за летен семестър на учебната 2014/2015 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта  http://eurostipendii.mon.bg/ до 28 април 2015 г., а класирането ще бъде обявено на 19 май 2015 г. Пълният график с всички срокове на кампанията можете да видите  на http://eurostipendii.mon.bg/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход