2015-01-08

Изтича срокът за   евростипендии за зимния семестър 2014/2015

 

4728-310-0.jpg

 

През зимния семестър на учебната 2014/2015 година 10 000 студенти от 51 висши училища ще получат по 600 лв. стипендия с финансиране от Европейския социален фонд. Сумата за стипендии за този семестър възлиза на 6 млн. лв. Броят на студентите, които ще получат еднократни специални стипендии в размер на 200 лв., е 5 000. Тези стипендии се присъждат за участие в научни, изследователски или практически разработки, като общата им сума е един млн. лв.

Кандидатстването за стипендии става чрез интернет страницата на проекта   http://eurostipendii.mon.bg/

 На посочената интернет страница може да бъде видяна подробна информация за проекта, както и детайлните правила за кандидатстване и сроковете, в които това следва да бъде направено.
Краен срок за кандидатстване: 13 януари 2015 г.
Резултатите ще бъдат обявени на 4 февруари 2015 г.

 

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход