2015-01-14

Изтича срокът за едногодишно обучение и стаж в Япония

 

-.jpg

 

Започна набирането на кандидати по програмата "Вулканос“  в Япония, която има за цел да подобри и стимулира бизнес сътрудничеството и културното разбирателство между страните членки на Европейския съюз и Япония. В проекта могат да участват студенти четвърта година от всички държави на ЕС, които се обучават в инженерна или научна област . Студентите могат да бъдат бакалаври, магистри или докторанти, имащи право да прекъснат образованието си за период от една година. Крайният срок за подаване на документи е 20 януари 2015 г.

По време на престоя си в Япония участниците ще се запознаят отблизо с модерните технологии, използвани от компанията домакин, ще се научат да говорят японски език, ще опознаят японската култура и ще имат възможност да натрупат ценни бизнес контакти с местни бизнесмени и професионалисти. Одобрените кандидати ще получат стипендии в размер 1.900.000 йени, които покриват пътните разходи за и от Япония, както и разходите за издръжка за целия период на програмата. Проектът започва на 1 септември 2015 г. и приключва през август 2016 г.

През едногодишния си престой участниците ще посетят  едноседмичен семинар, посветен на Япония, интензивен курс по японски за период от четири месеца и накрая осем-месечен стаж в японска компания. Езиковият курс, семинарът и стажът са напълно безплатни. Селекцията на кандидатите се прави въз основа на тяхната академична справка, становището на техните ръководители, познанията им по писмен и говорим английски, тяхната мотивация, позицията им към двустранните отношения между ЕС и Япония, както и способността им да се адаптират към различна култура.

Допълнителна информация за програмата "Вулканос в Япония" можете да намерите на http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0

 

Специалности, които могат да кандидатстват:

- компютърни науки
- научно инженерство
- машиностроене
- химично инженерство
- електроника
- биотехнология
- електротехника
- физика
- телекомуникации
- информатика
- ядрено инженерство
- строително инженерство
- метални материали
- керамика
- производствена система

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход