2015-05-27

Изтича срокът на Конкурса за финансиране на проекти в сферата на женските права и постигането на равнопоставеност на половете на БФЖ

 

zx500y290_2002779.jpg

 

Краен срок: 31 май 2015 г.

Български фонд за жените ще финансира проекти, свързани с женски права, постигане на равнопоставеност на половете и преодоляване на джендър стереотипите, развитие на женското движение в България.
Бюджетът на първи кръг от конкурса е в размер на 10 000 лева и в него ще бъдат финансирани 10 малки проекта на 10 организации (всяка организация ще получи финансиране в размер на 1 000 лева). Бюджетът на втори кръг е в размер на 8 000 лева и в него ще бъдат финансирани само 4 от първите 10 организации, чийто проект е бил изпълнен (най-)успешно.
Проектите могат да бъдат кампании, организиране на събитие, обучение, изложба, арт пърформанс, конкурс и т.н, насочени към преодоляване на дискриминация, популяризиране на нуждата от постигане на равнопоставеност на половете, промяна на нагласи, развитие на женското движение в България, развитие на женската филантропия, социална промяна.
В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза

Подробности и формуляр за кандидатстване на : http://www.bgfundforwomen.org/bg/konkursi/189-bfzh-obyavyava-konkurs-za-finansirane-na-proekti-v-sferata-na-zhenskite-prava-i-postiganeto-na-ravnopostavenost-na-polovete

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход