2015-08-18

ФРГИ обявява конкурс за детско и младежко развитие

 

event_main_75_52.png

Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) обявява конкурс по Програмата за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който се отчитат силните страни на детето.

От 5 август 2015 г. до 20 септември 2015 г. настоятелства, клубове, сдружения, фондации или други граждански структури могат да изпращат идейни предложения за участие в конкурса.

Одобрени ще бъдат инициативи, които признават способностите, интересите и желанията на децата и техните семейства и могат да бъдат отправна точка за интервенция. Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един проект е 28 000 лева, като кандидатите трябва да осигурят минимум 30% съфинансиране.

Кандидатстването и съответно финансирането се осъществяват на два етапа: първият включва представяне на концепция/идейно предложение, а вторият - представяне на предложение за финансиране (проект). До втори етап се допускат само организациите, чиито идейни предложения са били одобрени и са получили техническа консултация от ФРГИ за доразвиване на техните идеи.

Участието в конкурса изисква изпращане на попълнени информационен лист и идейна концепция на електронен адрес:  konkurs@wcif-bg.org до 20 септември 2015 г.

 Подробности и документи за кандидатстване

http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=90&v=6

 


Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход