2015-02-11

ФРГИ обявява конкурс по програма Младежка банка

 

mladejka banka.jpg

 

Моделът „младежка банка“ осигурява активно включване на младите хора в обществения живот, дава им възможност да се запознаят с проблемите в общността и да идентифицират съществуващи възможности за развитие.

Конкурсът по програмата се организира от Фондация "Работилница за граждански инициативи" (ФРГИ) и е отворен до 10 март 2015 г. В него могат да участват неформални младежки групи, съставени от младежи на възраст от 14 до 25 години, както и неправителствени организации, които работят в младежката сфера в общини с население над  30 000 души, заинтересовани да изградят младежка банка. Ако младежката група не е регистрирана, то тя трябва да намери организация-посредник, която да получи финансирането от тяхно име.

Документите за кандидатстване се изпращат на електронна поща wcif@wcif-bg.org

Краен срок за кандидатстване за грантове за развитие за следващия 12-месечен период: 18 часа на 10 март 2015 г.

Подробности и формуляри за кандидатстване     http://www.wcif-bg.org/contests.php?page=contests&&id=82&v=6Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход