2015-01-21

Фонд на Световната банка приема предложения в сферата на ранното детско развитие

 

zx500y290_2002779.jpg

 

 Срок за кандидатстване:  30 Януари 2015

Фондът на Световната банка за оценка на стратегическото въздействие отправя покана за представяне на предложения на програми (правителствени и неправителствени) за подобряване на ранното детско развитие –  Това е донорски фонд на Световната банка за разработване на политики въз основа на обективни факти, в критични области за човешко развитие.

Приемат се иновативни предложения, които отговарят на следните въпроси:

Кои програми за ранно детско развитие – независимо дали е единична интервенция или съчетаване на действия – насърчават когнитивното и социално-емоционалното развитие на децата на възраст от 3 до 6 години, включително готовността им за училище?
Как тези програми могат да бъдат изпълнени в страни с ниски доходи?

Допустими кандидати:
Изследователи от цял свят


Повече информация можете да намерите на http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SIEF/2-2014-Call-for-Impact-Evaluation-Proposals-on-Early-Childhood-Development.pdf

 

http://zafondovete.eu/calls/call-for-impact-evaluation-proposals-on-early-childhood-development/

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход