2014-12-02

Финансиране на студентски дипломни работи

 main_01_bg-2.gif


Българска фондация Биоразнообразие обяви Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2014-2015 в областта на Биологичното разнообразие и управление на защитените територии. Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса: опазване на биоразнообразието, устойчиво управление на природните ресурси и природозащитно образование.
Основно условие е географския обсег, на който се провеждат част или всички дейности по дипломната работа,да засяга и територията на Централна и/или Западна Стара планина.
Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева.

Краен срок: 30 януари 2015 г.

Подробности на: http://www.bbf.biodiversity.bg/indexdetail_art.php?id=968

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход