2015-09-09

Българската фондова борса обявява конкурс за CFA стипендии

 

bulgarska-fondova-borsa-sofia.jpg

 

За втора поредна година Българската фондова борса (БФБ) – София АД обявява конкурс за две стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация  Chartered Financial Analyst (CFA).
Стипендиите покриват ранната такса за регистрация за изпита и ще бъдат предоставени на кандидати, които се явяват за първи път. Условие за участие е желаещите да отговарят на един от трите критерия – да са завършили висше образование, да са последна година на бакалавърската си степен или да имат четиригодишен професионален опит.

Конкурсът ще се проведе в два кръга: подбор по документи, при който ще бъдат допуснати единствено тези, които отговарят на изискванията и изпит, който ще се проведе на 10 октомври 2015 г.
Кандидатите трябва да представят: попълнена форма за кандидатстване, актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес bse@bse-sofia.bg със следния текст: CFA Scholarship 2016.
Крайният срок за подаване на документи е 30 септември 2015 г.
Повече информация за конкурса може да намерите  на  http://www.bse-sofia.bg/?page=News&newsID=94622 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход