2015-05-25

Българи участват за пръв път в ClimateLaunchpad

 

Climate.jpg

 

Крайният срок за кандидатстване с проекти за решение на климатичните промени е 20 юни

 

Желаещите трябва да обяснят как проектът им ще повлияе на климатичните промени

Бизнес идеи, които предлагат решения на проблеми, свързани с климатичните промени и опазване на околната среда. Това е темата на най-голямото състезание в Европа - ClimateLaunchpad 2015, организирано от Европейския институт по иновации и технологии (EIT). Тази година България за първи път е част от надпреварата, в която могат да се включат студенти, стартиращи компании, изследователи или хора с интерес в науката и желание да започнат собствен бизнес. Крайният срок за попълване на онлайн формата за кандидатстване е 20 юни  http://climatelaunchpad.org/application-form/

Предприемачи от общо 26 държави от Европа ще могат да се включат в ClimateLaunchpad 2015. Според Франс Наута, заместник-директор на Entrepreneurship Climate - KIC, подобно състезание би могло да спомогне за създаване на много добри иновативни бизнес проекти и същевременно да обедини хора от различни институции около идеята за овладяване на изменението на климата. "Така заедно можем да променим световната икономика", добавя той.

Правилата на играта

Желаещите да станат част от състезанието за България трябва да отговарят на няколко предварително зададени условия. Те не трябва да имат собствен бизнес, действащ от повече от една година, да не са получавали инвестиции за повече от 200 хил. евро и все още да не са продавали продукта, услугата или прототипа, с който ще участват в надпреварата. Във формата за участие предприемачите трябва да обяснят накратко проблема, който решават чрез идеята си, как ще повлияе на климатичните промени, какво я прави иновативна и по какъв начин ще я превърнат в бизнес. Избраните кандидати ще участват в двудневно обучение в София, наречено Boot Camp, по време на което ментори и специалисти от сферата на бизнеса ще ги подготвят за представянето им на националния финал и ще им помогнат да доразвият идеите си. На 30 юли жури ще избере трите най-добри български проекта, които ще участват на европейския финал през септември в Холандия.

Големият финал

Победителите на национално ниво от всички държави ще могат да представят иновативните си идеи и проекти за овладяване на климатичните промени на представители от Climate - KIC Accelerator. Най-добрите ще бъдат поканени да се включат в акселераторската програма, която продължава 18 месеца и ще има практически обучения с цел превръщане на добрите идеи в успешен бизнес. На големия европейски финал ще се състезават осемте най-перспективни стартиращи проекта. Победителят от ClimateLaunchpad 2015 ще получи награда в размер на 10 хил. евро, идеята на второто място ще бъде наградена с 5 хил. евро, а на трето – с 2.5 хил.

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход