ЗА ПАЗАРДЖИК

Областна администрация
www.pz.government.bg

Общински съвет – Пазарджик
http://www.obspazardzhik.com/

Община Пазарджик
http://pazardjik.bg/

Регионален инспекторат по образование - Пазарджик
http://www.riopz.com/

Младежки дом – Пазарджик
 www.mdompazardjik.com

Ансамбъл „Пазарджик”
http://www.ensemblepazardjik.hit.bg/

Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев”
http://www.libpz-bg.com/

Регионален исторически музей - Пазарджик
http://www.museum-pz.com/

Градска художествена галерия “Станислав Доспевски” - Пазарджик
http://www.webdesign3.net

Драматично-куклен театър „К.Величков”
http://www.pz-theatre.com/


Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход