На 14 – 15 юли в Пловдив се състоя работна сесия, свързана със степента на развитие на
организациите, изпълняващи проекти по Национална програма за младежта /2011-2015/

 

 


 в София

На 29 и 30 юли в София се проведе втората работна сесия за  анализ на степента на развитие на организациите, финансирани по Национална програма за младежта (2011 – 2015)


 

 

Сайта се поддържа чрез WebBuilder
Вход